Petisyen

Hak Warganegara bagi kanak-kanak kelahiran ibu warganegara Malaysia

Hak Warganegara bagi kanak-kanak kelahiran ibu warganegara Malaysia

Oleh : Sharifah Nur Syafiqah

Diterbitkan : 6/2/22 - Disunting : 6/2/22

Petition to

Hak Warganegara bagi kanak-kanak kelahiran ibu warganegara Malaysia

Kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu berwarganegara Malaysia dengan bapa bukan warganegara tidak akan mendapat kerakyatan secara automatik seperti kanak-kanak yang mempunyai bapa berwarganegara Malaysia.

Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan berkenaan Kesamarataan menjelaskan bahawa setiap individu adalah sama rata di sisi undang-undang. Walau bagaimanapun, Perkara 14(1)(b) dalam Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bagi kanak-kanak yang lahir di luar negara, hanya mereka yang mempunyai bapa warganegara Malaysia akan mendapat kewarganegaraan secara automatik.

Pada 9 September 2021, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mengiktiraf hak ibu Malaysia berkenaan hak kewarganegaraan kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara.

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) turut berpendirian supaya prosedur dan syarat permohonan kewarganegaraan kanak-kanak bagi ibu dan bapa warganegara sepatutnya sekata. Oleh itu, pindaan kepada Perkara 14(1)(b) harus dilakukan supaya hak warganegara kanak-kanak secara kuat-kuasa undang-undang turut diberikan kepada ibu berwarganegara Malaysia.


Rujukan:

https://www.therakyatpost.com/news/malaysia/2021/09/09/kl-high-court-rules-malaysian-mothers-can-now-confer-citizenship-to-children-born-abroad/https://www.therakyatpost.com/news/malaysia/2021/09/09/kl-high-court-rules-malaysian-mothers-can-now-confer-citizenship-to-children-born-abroad/

Updates

More updates...
Sharifah Nur Syafiqah
Sharifah Nur Syafiqah
Mengemukakan petisyen ini 1 year ago
988 lagi diperlukan untuk mencapai 1,000

Tandatangan Sekarang

Dengan menandatangani, anda bersetuju untuk menerima emel berkala dari Malaysia Bersuara mengenai kempen-kempen. Anda boleh tarik diri dari melanggan emel-emel ini pada bila-bila masa.